aluma-crete MAX anchor with lift handles

verfügbare oberflächen

gewicht und größen

null

gewicht

200 lbs.  /  92 kgs.

250 lbs.  /  133 kgs.

null

durchmesser

30 in.  /  76 cm.

33 in.  /  84 cm.

Assembly & Operating Instructions

technische daten und anleitungen

Product Data Sheet

Assembly & Operating Instructions

Tuuci