premium full aluma-crete cube anchor

verfügbare oberflächen

null

silver

null

sea shell white

gewicht und größen

null

gewicht

580 lbs.  /  263.0 kgs.

820 lbs.  /  372.0 kgs.

null

größen

51 x 51 x 8.75 in.  /  129.5 x 129.5 x 22.2 cm.

51 x 51 x 8.75 in.  /  129.5 x 129.5 x 22.2 cm.

Assembly & Operating Instructions

technische daten und anleitungen

Product Data Sheet

135.41 KB

Assembly & Operating Instructions

13.00 B

Tuuci