Direct naar inhoud

Tuuci

Privacybeleid

Ingangsdatum: 3 januari 2022

Tuuci®, LLC (“Tuuci”, “wij”, “we”, “ons” “onze”) exploiteert de website tuuci.com (de “service”). Op deze pagina informeren wij je over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens als je de website gebruikt en over de keuzes die je in verband met dit gebruik hebt.

We gebruiken je gegevens om de website weer te geven en te verbeteren. Door gebruik te maken van de website stem je in met het verzamelen en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid hebben de in dit privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Details

Wat wij verzamelen

We verzamelen de volgende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan jou te leveren en te verbeteren.

Door jou verstrekte persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens wanneer je die aan ons verstrekt, zoals bij aankoop van producten of diensten; het aanmaken van een profiel; het invullen van een enquête; bezoek aan de website; gebruik van een interactieve functie; scannen van onze QR-codes of als je contact opneemt met de klantenservice. De persoonsgegevens die je verstrekt omvatten mogelijk je naam, postadres (met inbegrip van factuur- en verzendadres), nummer van creditcard of bankrekening, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, geslacht of gebruikersnaam.

Persoonsgegevens die wij van Third Parties ontvangen

Voor zover dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan, kunnen wij persoonsgegevens over jou ontvangen van derde partijen, zoals sociale media, commercieel beschikbare bronnen en zakelijke partners. De persoonsgegevens die wij van derde partijen ontvangen kunnen bestaan uit je naam, contactgegevens, informatie over je transacties, aankoophistorie of relaties met verschillende leveranciers van producten en diensten. Wanneer je bijvoorbeeld de website benadert via sociale media of daarop naar de website verwijst, kan de informatie die wij verzamelen ook bestaan uit jouw gebruikers-ID en/of -naam voor dat sociale medium, alle informatie of inhoud die het sociale medium bereid is met ons te delen, zoals jouw profielfoto of e-mailadres. Welke informatie wij ontvangen is afhankelijk van je privacy-instellingen bij het desbetreffende sociale medium. Wanneer je bijvoorbeeld de website benadert via sociale media of daarnaar verwijst op sociale media geef je Tuuci toestemming om die informatie en inhoud te verzamelen, op te slaan en te gebruiken overeenkomstig dit privacybeleid.

Overige informatie

Ten behoeve van dit privacybeleid is “overige informatie” alle informatie die niet is bedoeld om jouw specifieke identiteit aan ons te onthullen, zoals browserinformatie, gebruiksgegevens, informatie verzameld door middel van cookies en andere technologieën, demografische gegevens, gegevens over jouw geografische locatie die zijn verkregen met jouw toestemming wanneer dit op grond van het toepasselijke recht vereist is en geaggregeerde informatie.

Overige informatie die je verstrekt

We verzamelen overige informatie als jij die aan ons verstrekt. Deze kan bestaan uit je wachtwoord, verjaardag, beroep of soorten projecten.

Overige informatie die wij van Third Parties ontvangen

Wij ontvangen mogelijk overige informatie over jou van derde partijen, zoals bijvoorbeeld demografische gegevens, accountnummer van sociale media, informatie over je interesses en informatie over jouw activiteiten op andere websites.

Overige automatisch verzamelde informatie

De website kan ook gekoppeld zijn aan websites of apps die worden geëxploiteerd door derde partijen en advertenties of aanbiedingen bevatten, speciale aanbiedingen, functionaliteiten, games of apps die ontwikkeld en onderhouden worden door derden die iframes, tools of plug-ins gebruiken (“gekoppelde services”). Deze gekoppelde services van derde partijen kunnen geautomatiseerde middelen gebruiken om informatie te verzamelen over jou en jouw gebruik van die functionaliteiten.

Tuuci is niet verantwoordelijk voor de omgang met privacy door dergelijke derde partijen en zodra je de website verlaat of klikt op een advertentie of gebruikmaakt van een speciale aanbieding, moet je de privacyverklaring van de derde partij in kwestie raadplegen.

Hoe wij met jouw persoonsgegevens en overige informatie omgaan

We kunnen de persoonsgegevens die wij van en over jou verzamelen gebruiken voor de hieronder vermelde doeleinden. We kunnen overige informatie voor elk doeleinde gebruiken en verstrekken, tenzij deze op grond van het toepasselijke recht beschouwd wordt als persoonsgegevens. Wanneer we overige informatie combineren met jouw persoonsgegevens, behandelen we de gecombineerde informatie als persoonsgegevens.

Door middel van externe leveranciers van analyses, advertentienetwerken en adverteerders kunnen we jouw online activiteiten op de lange termijn volgen, ook op websites van derde partijen, apps en apparaten, doordat wij informatie automatisch krijgen.

Deze informatie kan, samen met de informatie die wij verzamelen als je inlogt, gebruikt worden om inzicht te krijgen in het gebruik op verschillende websites en apparaten ter verbetering van onze producten, het onthouden van je voorkeuren en het tonen van advertenties op websites en in apps van derde partijen die kunnen worden aangepast aan jouw individuele interesses. Zie voor meer informatie, ook over het beheren van cookies, ons cookiebeleid.

Als je inlogt met jouw account bij sociale media of daarop verwijst naar de website, kunnen wij persoonsgegevens en overige informatie gebruiken om het delen van informatie tussen de website en jouw sociale media te vergemakkelijken.

We kunnen periodiek nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en overige informatie sturen die je mogelijk interessant vindt, met jouw toestemming indien die vereist is, enquêtes, marktonderzoeken of mededelingen in verband met onze producten en diensten. Om ervoor te zorgen dat deze materialen voor jou relevanter zijn, kunnen we alle persoonsgegevens en overige informatie die wij verzamelen gebruiken en combineren om ons te helpen bij het versturen van deze materialen aan jou. We kunnen ook jouw informatie (met inbegrip van een telefoon- of mobiel nummer dat je daartoe verstrekt hebt) gebruiken om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om te reageren op jouw commentaar, vragen of verzoeken. Als je deze materialen niet langer wilt ontvangen, volg dan de afmeldlink of aanwijzingen die in elke door ons verstuurde e-mail staan of neem contact met ons op.

Hoe wij gegevens bewaren en beschermen

We passen verschillende administratieve, technische, personele en fysieke maatregelen toe om de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen tegen onopzettelijk, onrechtmatig of onbevoegd verlies, gebruik, toegang, verstrekking of wijziging. We spannen ons naar redelijkheid in om een mate van beveiliging te waarborgen die passend is voor het risico van verwerking, rekening houdend met de implementatiekosten en de aard van de verwerking van persoonsgegevens. Niemand kan echter garanderen dat jouw informatie absoluut veilig is. Wanneer je redenen hebt om aan te nemen dat jouw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als je het idee hebt dat de beveiliging van een account dat je bij ons hebt in gevaar is gekomen), meld het probleem dan onmiddellijk bij ons door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven.

Overige informatie kunnen wij bewaren ten behoeve van interne analyses. Overige informatie wordt over het algemeen korter bewaard dan persoonsgegevens, behalve wanneer deze gegevens gebruikt worden voor versterking van de beveiliging of verbetering van de functionaliteit van de website.

We bewaren je persoonsgegevens en overige informatie zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn op grond van de wet verplicht of toegestaan is.

Aanpassingen van het privacybeleid

Het is mogelijk dat wij periodiek dit privacybeleid zonder kennisgeving vooraf aanpassen zodat het overeenkomt met de veranderingen in ons bedrijf. Controleer de ingangsdatum boven aan deze pagina om te zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst gewijzigd is. Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht vanaf het moment dat wij het herziene privacybeleid op de website plaatsen. Wij stellen je daarvan op de hoogte door middel van een prominente melding op de website die aangeeft dat het privacybeleid is aangepast. Wanneer je na deze wijzigingen de website gebruikt of persoonsgegevens verstrekt, betekent dit dat je bevestigt dat je het herziene privacybeleid hebt gelezen en het accepteert.

Do Not Track melding

Sommige browsers of andere hulpmiddelen hebben “Do Not Track”- of DNT-functies die na inschakeling een signaal sturen naar de websites die je bezoekt om aan te geven dat je niet langdurig door verschillende websites gevolgd wilt worden. Aangezien er echter tot nu toe geen technologiestandaard voor DNT-signalen is ontwikkeld of aanvaard, reageert de website op dit moment nog niet op DNT-signalen.

Transfers

Jouw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in, doorgegeven naar en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waar wij dienstverleners inschakelen. Dit kunnen landen buiten het land waarin je woonachtig bent zijn, met inbegrip van de Verenigde Staten die mogelijk andere wetgeving inzake gegevensbescherming hebben dan je eigen land.

Wanneer je gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (gezamenlijk de “EER”) passen wij passende voorzorgsmaatregelen toe om jouw persoonsgegevens te beschermen volgens de eisen als wij deze buiten de EER doorgeven.

Hoe wij jouw persoonsgegevens en overige informatie delen

In sommige gevallen kan Tuuci jouw persoonsgegevens verstrekken, onder andere in situaties waarin wij te goeder trouw menen dat die verstrekking noodzakelijk is voor: het beschermen, afdwingen of verdedigen van wettelijke rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Tuuci of onze medewerkers, functionarissen of opdrachtnemers (waaronder afdwinging van onze overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden); het beschermen van de veiligheid, privacy en beveiliging van gebruikers of mensen uit het publiek; bescherming tegen fraude en andere onrechtmatige activiteiten of ten behoeve van risicobeheer; naleving en afdwingen van de wet of wettelijke processen, met inbegrip van wetten buiten jouw woonland, contractuele verplichtingen en onze beleidsnota’s; of om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, ook buiten jouw land van vestiging, voor zover dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan.

Inzage in, correctie en aanpassing van je persoonsgegevens

Je kunt de gegevens van je account inzien, corrigeren, aanpassen, wissen of deze wijzigen en je marketingvoorkeuren aanpassen door contact met ons op te nemen zoals hieronder is aangegeven.

Wanneer je je in de EER bevindt, kun je ook bezwaar maken tegen of de verwerking van je persoonsgegevens beperken of je recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen. Meer informatie voor het afmelden voor cookies is te vinden in ons cookiebeleid.

Voor jouw bescherming kunnen wij alleen voldoen aan verzoeken die betrekking hebben op de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat je gebruikt om ons je verzoek toe te sturen. Het kan nodig zijn dat wij je identiteit verifiëren voordat wij gehoor geven aan je verzoek. Wij zullen zo snel als praktisch uitvoerbaar is gehoor geven aan je verzoek.

We wijzen erop dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor administratieve doeleinden en/of het uitvoeren van transacties waarmee je begonnen bent voordat je verzocht om wijziging of wissing (bv. als je een aankoop doet of gebruikmaakt van een aanbieding, kun je de verstrekte persoonsgegevens niet wijzigen of wissen totdat die aankoop of aanbieding is afgehandeld).

Third Party dienstverleners

Wij stellen jouw persoonsgegevens mogelijk ter beschikking aan derden-dienstverleners, zoals opdrachtnemers of functionarissen die ons helpen onze producten en diensten te beheren of te leveren, bijvoorbeeld door de ontwikkeling of ondersteuning van producten en functionaliteiten, het namens ons versturen van e-mails; verwerking van betalingen; uitvoering van orders; levering van abonnementen; audits; verwerking van gegevens of statistieken en service, maatwerk of marketingactiviteiten. Deze derden-dienstverleners zijn verplicht de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen en deze niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de specifieke dienst die zij voor ons verlenen.

Privacy van kinderen

Onze service is niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar (“kinderen”). Kinderen mogen geen persoonsgegevens verstrekken en we verzamelen niet bewust op personen herleidbare informatie van personen jonger dan 18. Wanneer je een ouder of verzorger bent en merkt dat je kind aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Wanneer wij vaststellen dat wij zonder controle of ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen, ondernemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je ons als volgt bereiken:

Stuur een e-mail naar info@tuuci.eu
Ga naar tuuci.com/contact/
Bel ons op +31 (0)13 522 04 71

Terug naar boven
Close Overlay
Log in of maak een account aan om toegang te krijgen tot deze functie.